नारायण गोपालले उहाँकै घरबाट ‘गेट आउट’ भन्नुभयो | यादहरूको दस्तखत | Kumar Nagarkoti | Saroj Khanal | :: शिलापत्र संवाददाता :: Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network
शिलापत्र टीभी
नारायण गोपालले उहाँकै घरबाट ‘गेट आउट’ भन्नुभयो | यादहरूको दस्तखत | Kumar Nagarkoti | Saroj Khanal | नारायण गोपालले उहाँकै घरबाट ‘गेट आउट’ भन्नु भयो | यादहरूको दस्तखत | Kumar Nagarkoti | Saroj Khanal | २८ माघ, २०८०
थप भिडियो